voikukkabanneri.gif

Nuorisofoorumi

LAPIN NUORISOFOORUMI                      MUISTIO                           3/2007           

 

                                                                  14.9.2007                                                                      

Aika                                     8.9.2007 klo 11.00–14.00
Paikka                                 CityHotel, Saga-kabinetti, Rovaniemi
Läsnä                                  Jenni Parpala, Inari, puheenjohtaja
                                            Pipsa Alapuranen, Enontekiö
                                            Matti Alatalo, Kolari
                                            Mikael Brunfeldt, Ylitornio
                                            Jessica Flinck, Rovaniemi
                                            Mari Heikkilä, Salla
                                            Markus Kallatsa, Sodankylä
                                            Minna Kuusela, Salla
                                            Mikaela Laaksonen, Kemijärvi
                                            Fanni Laurila, Rovaniemi
                                            Pirita Portti, Inari
                                            Laura Pöyliö, Kemijärvi
                                            Elina Rahkala, Rovaniemi
                                            Tapio Rautio, Ylitornio
                                             Laura Seppälä, Tornio
                                             Nguyen Thanh Tri, Rovaniemi
                                             Elina Uutela, Rovaniemi
                                             Eleonoora Väänänen, Tornio
                                             Anna Kuusama, Nuva ry
                                             Seija Kähkönen, Lapin lääninhallitus
                                             Marja Hanni, Lapin lääninhallitus, muistion laatija

1
Kokouksen avaus

Lapin Nuorisofoorumin puheenjohtaja Jenni Parpala avasi kokouksen. Päätettiin, että Marja Hanni tekee kokouksesta muistion.  Sovittiin myös, että tästä lähtien Lapin Nuorisofoorumin muistiot julkaistaan LaNutissa.

2
Osallistujien esittäytyminen

Osallistujat esittäytyivät. Tässä kokouksessa vierailee Anna Kuusama Suomen Nuorisovaltuustojen liitosta, Nuva ry:stä.

3
Ajankohtaisia asioita Lapin läänin nuorisotyössä

-          Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi ohjelman, jossa määritellään nuorisopolitiikan valtakunnalliset tavoitteet sekä luodaan suuntaviivoja ohjelmatyölle lääneissä ja kunnissa. Kehittämisohjelmaa koskeva seminaari pidetään Rovaniemellä 30.10.2007. Paikallaolijoista seminaariin ilmoittautuivat Jessica Flinck, Markus Kallatsa, Jenni Parpala ja Elina Uutela. Muitakin nuoria ja nuorten vaikuttajaryhmien jäseniä toivotetaan tervetulleiksi tilaisuuteen.

-          Barentsin nuorisoseminaari pidetään Rovaniemellä 12.−15.10.2007. Nuorisofoorumi valitsi edustajikseen Pipsa Alapurasen ja Mari Heikkilän. BRYC:n (Barents Regional Youth Council) Lapin edustaja Iiris Jakola osallistuu myös seminaariin. Edellisten lisäksi seminaariin valitaan saamelaisten edustaja.

-          Käytiin läpi LaNutin tilastoja ja kokemuksia aloitekanavan käytöstä.

4
Arkiturvallisuus ja ympäristö

Arjen turvallisuus on noussut viime aikoina esiin monessa yhteydessä. Lapissa kunnat, järjestöt ja lääninhallitus ovat lähteneet parantamaan yhteistyössä arjen turvallisuutta valmistelemalla sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Nuorisofoorumissa pohdittiin arkiturvallisuutta nuorten näkökulmasta. Ryhmätöiden tulokset ovat tämän muistion liitteenä.

Töiden esittelyn yhteydessä virisi vilkas keskustelu nuorten alkoholin käytöstä. Keskusteltiin muun muassa ns. selviytymisasemien tarpeellisuudesta.

5
Nuva ry:n esittely

Anna Kuusama Nuva ry:stä esitteli järjestön toimintaa. Nuva ry on Suomen nuorisovaltuustojen ja vastaavien paikallisten vaikuttajaryhmien vuonna 1998 perustettu koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Jäseninä Nuva ry:ssä ovat nuorten vaikuttajaryhmien jäsenet. Seuraava jäsenten tapaaminen järjestetään Turussa 9.-11.11.2007.

Vuoden 2008 alusta on tarkoitus perustaa Nuva ry:lle piirijärjestöt, esimerkiksi Lapin piiri.

Tietoa Nuva ry:stä ja sen jäseneksi liittymisestä löytyy Internet-osoitteesta http://nuva.mindnet.net

6
Sopiminen seuraavasta kokoontumisesta

Sovittiin, että Lapin nuorisofoorumin vuoden 2008 ensimmäinen kokous pidetään Rovaniemellä 26.1.2008 klo 11.00.


Muistion laati                         Marja Hanni

 

LIITTEET                             Ryhmätyöt

                                            Osallistujien sähköpostiosoitteet

 

 

 

 

 

Ryhmätyöt, Lapin Nuorisofoorumi 8.9.2007                                                                                                          Liite

 

Arkiturvallisuus ja ympäristö

Millainen on mielestäsi ympäristö, jossa on turvallista elää?

 

Ryhmä 1

-          tuntee ympäristön

-          alhainen korruptio

-          sosiaalihuolto- ja turva

-          terveydenhuolto

-          hyvät kotiolot

-          rutiinit

-          koulutus

-          rajat

-          vähäinen rikollisuus

-          tieto

-          nuorisotilat

 

Ryhmä 2

-          ihmiset hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään

-          kaikilla paikka, missä asua

-          ilman päihteitä turvallisempaa

-          ympäristö, jossa jokainen hyväksytään

-          kotiintuloaikarajat, suositukset kaupungilta

-          liikkuvat poliisit

-          koulukiusaus pyritään kaikin mahdollisin keinoin estämään

-          työ

-          sovittujen sääntöjen noudattaminen

-          läheiset: perhe, kaverit, ystävät, koulukaverit

-          nuorisotilat

 

Ryhmä 3

-          Suomi

-          Rovaniemi

-          ihmiset tuo turvallisuutta

-          sopiva ihmismäärä (mikä on sopiva?)

-          rutiinit/ennakoitavuus

-          uudistukset pelottaa

-          lait, Suomen oikeusjärjestelmä

-          koti

-          kristillinen elinympäristö

-          tuttu kulttuuri

-          sananvapaus

-          turvattu toimeentulo

-          koulu

-          arvovaltajärjestys

-          demokratia

-          Millainen on turvaton elinympäristö? (rikollisia, tuntematon, kylmät ihmiset, Venäjän läheisyys, kansainvälisyys, EU, pimeä, anarkia, diktatuuri, globalisoitunut)

 

Ryhmä 4

-          Reppu-toiminta (Torniossa)

-          rikollisuuslukemat alhaiset

-          action-illat

-          ihmisten toiminta aiheuttaa epäturvallisuutta

 

Ryhmä 5

-          ei pimeitä kujia, suojatiet, nopeusrajoitukset

-          kaikilla paikka, minne mennä

-          työ

-          turhautuminen aiheuttaa pelottavia tilanteita

-          opiskelijalla oma asunto luo turvaa

-          Lappi tuntuu turvalliselta, koska täällä on vähän ihmisiä

-          puskaradio

-          tuttu paikka

-          raha?, omaisuus esim. kännykkä

-          tiedotusvälineet (ympäristö, jossa tiedotus pelaa)

-          valvontakamerat tietyissä paikoissa

-           Reppu Torniossa

Liitetiedostot