Nuorisotiedotus Lapissa

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUT LAPIN LÄÄNISSÄ

Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittäminen alkoi suunnitelmallisesti vuonna 2003, kun Lapin nuorisotiedotushankkeen aloitti 15 Lapin läänin kuntaa yhdessä lääninhallituksen kanssa. Vuoden 2007 loppuun mennessä kaikki Lapin 21 kuntaa ovat tulleet mukaan kehittämään nuorten tieto- ja neuvontapalveluja yhteistyöverkon avulla. Opetusministeriö on myöntänyt rahoitusta palvelujen kehittämistä varten, mutta myös kunnat osallistuvat kustannuksiin omalta osaltaan. Periaatteena on ollut alusta alkaen, että nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan perusnuorisotyötä, jolloin toiminta tulee olemaan jatkuvaa.

LaNuti avattiin marraskuussa 2004. Portaaliin kuuluu kuntien lisäksi Nuorisokeskus Vasatokka. LaNutin kohderyhmänä ovat nuoret, heidän vanhempansa ja nuorten kanssa työskentelevät. Portaalin yhteinen osuus tietopalveluineen on suunnattu kaikille Lapissa asuville nuorille, paikallisista tietopalveluista ja tiedottamisesta kunnat huolehtivat omilla sivuillaan. Nuoret saivat uuden vaikuttamisen välineen, kun aloitekanava avattiin LaNutissa 1.3.2007. Aloitekanavaan liitettiin kunta kysyy -osio keväällä 2009.

LaNutin ohella kunnat ovat kehittäneet nuorten tieto- ja neuvontapalveluja perustamalla nuorisotiedotuspisteitä ja
-nurkkauksia.


Sivu on päivitetty 30.6.2009.