Banneri.jpg

OPPILASKUNNAT

Oppilaskunta on opiskelijoiden äänitorvi ja vaikutuskanava, jonka avulla voi vaikuttaa koulussa tehtäviin päätöksiin. Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulun opiskelijat ja sitä johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunta on hyvä paikka paitsi vaikuttaa koulun asioihin niin myös harjoitella neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja. Lue lisää oppilaskunnasta Valtikan sivuilta. Sieltä löytyy myös vinkkejä siitä, mitä oppilaskunnat voivat tehdä.