Banneri.jpg

LAPSIA JA NUORIA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ YMS.

HOX! Käy myös vilkaisemassa LaNutin nuorten kanssa työskenteleville suunnattua sivustoa. Sieltä löytyy lisää linkkejä lakeihin ja nuoria koskeviin julkaisuihin. Sivustolle pääset LaNutin etusivulta tai suoraan tästä linkistä.

Seuraavassa listassa on lueteltu lapsia ja nuoria koskevaa lainsäädäntöä. Niihin pääset lähemmin tutustumaan Valtion säädöstietopankissa osoitteessa www.finlex.fi

Koulutusta koskevat lait

 • Ammattikorkeakoululaki 351/2003
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
 • Lukiolaki 629/1998
 • Lukioasetus 810/1998
 • Opintotukilaki 65/1994
 • Laki opintotukilain muuttamisesta, 7.5.2004
 • Perusopetusasetus 852/1998
 • Perusopetuslaki 628/1998
 • Laki perusopetuslain muuttamisesta 239/2007 - tässä säädetään oppilaskunnasta
 • Yliopistolaki 645/1997

Muita nuoria koskevia lakeja

 • Nuorisolaki 1285/2016
 • Laki nuorisolain muuttamisesta 693/2010 
 • Hallituksen esitys nuorisolaiksi HE 28/2005
 • Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta 103/2006
 • Lastensuojelulaki 417/2007
 • Yhdenvertaisuuslaki 21/2004

Tässä pari suoraa linkkiä, joihin kannattaa käydä tutustumassa:

Valtioneuvoston 8.12.2011 hyväksymä hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma vuosille 2012-2015
YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Sivua koskevat huomiot marja.hanni(at)avi.fi