Banneri4.jpg

NUPO

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 - NUPO

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tarkoituksena on ollut löytää yhteinen ja kokonaisvaltainen näkemys nuorten monialaisten palvelujen järjestämisestä Lapin alueella. Ohjelmassa määritellään lähitulevaisuuden konkreettiset toimenpiteet nuorten palvelujen parantamiseksi. Niiden keinoin pyritään parantamaan nuorten elinoloja sekä ehkäisemään ja vähentämään nuorten syrjäytymistä. Huomio kiinnitetään erityisesti nuoren elämän nivelvaiheisiin, joissa nuori siirtyy peruskoulusta jatko-opintoihin ja koulutuksesta työelämään.

Ohjelma laadittiin maakunnallisena verkostoyhteistyönä keskeisten nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Kehittämisohjelman työstämisessä oli mukana alueellisia ja paikallisia nuorisotoimijoita sekä nuoria. 

Projekti on päättynyt. Valmis ohjelma löytyy alla olevasta valikosta Lapin NUPO. Sieltä löytyy myös ohjelman pohjalta tehdyn esityksen eri kieliset versiot.