lappinyt-banner.png

Mikä?

- nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämishanke
- lähtökohtana perusnuorisotyön merkityksen kirkastaminen
- hanketta hallinnoi Tornion kaupungin nuorisotoimi
- Lapin aluehallintoviraston rahoittama
- hankkeessa mukana yhteensä 18 Lapin kuntaa sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajia kouluttava Peräpohjolan Opisto

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapin pienten kuntien yhteinen verkosto
Kanuunan rinnalle. LappiNYT tuo esiin nuorisotyön ja nuoriso-ohjaajien arkea eri puolilla Lappia. Meidän tavoitteemme on vastata selkeästi kysymykseen "Mitä on perusnuorisotyö?" Teemme parhaillaan lappilaisen nuorisotyön perussuunnitelmaa, sekä suunnittelemme ensi vuoden puolella aloitettavaa nuorisotyön brändäämistä. 

LappiNYT-hankkeen rinnalla toimii niinikään Lapin avin rahoittama kansainvälinen Nuoriso-ohjaajien hyvät käytännöt Euroopan tasolla-hanke, jota hallinnoi Kolarin kunta. Tällä pyritään verkostoitumaan sekä kehittämään nuorisotyön toimintamalleja kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen verkoston avulla vahva lappilainen osaaminen viedään maailmalle ja vastavuoroisesti nuoriso-ohjaajat saavat uusia käytänteitä omaan arkeen. Hankkeessa on mukana 13 kuntaa sekä Peräpohjolan Opisto. 

 

          laT.png