Avustukset

Aluehallintovirastoista haettavien avustusten hakeminen sähköisen asiointipalvelun kautta

Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät opetus- ja kulttuuritoimen alalla (kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimet) vuosittain avustuksia toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi. Syksyllä 2017 AVIt siirtyivät sähköiseen asiointiympäristöön avustusasioissa, kun ennen avustuksia perinteisesti haettiin paperi- ja pdf-lomakkeilla.

Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. henkilökohtainen verkkopankki tai esimerkiksi työpuhelimen mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Syksystä 2017 lähtien hakemuksia ei voi enää toimittaa paperilla tai sähköpostilla.

Myös hakemukseen liittyvät mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset lähetetään uuden sähköisen järjestelmän kautta. Hankkeiden päättyessä niiden tiliselvitykset ja raportit laaditaan järjestelmässä.

Vuonna 2017 myönnettyjen avustusten osalta, joita ei ole haettu sähköisen järjestelmän kautta, raportoidaan tiliselvitykset entiseen tapaan AVIen kirjaamoihin.

Opastusvideot

Koulutus järjestelmän käyttöön: 
https://avi.adobeconnect.com/p1efhg48r8wn/  

ja sama video DreamBrokeri-sivulla, jos adopeconnect-video ei toimi: 
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/obtfi0eg

Opastusvideo (2 min.) kuinka löydän aiemmin tallentamani hakemuksen asiointipalvelusta:
https://www.dreambroker.com/channel/qoi6akyp/8s8av0h3

Ohjevideo täydennysten tekemisestä:
https://www.dreambroker.com/channel/qoi6akyp/dsbowj8y

Ohjevideo asioijan lisäämiseen:
https://dreambroker.com/channel/qoi6akyp/6pohfj37

Ohjevideo aloitusilmoituksen tekemiseen (lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta):
 https://dreambroker.com/channel/qoi6akyp/3w2462gf

Ohjevideo jatkoajan tai käyttötarkoituksen muutoksen hakemiseen:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/ompo2581

Ohjevideo loppuselvityksen laatimiseen: 
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/n4vcblmd

Lisää opastusta järjestelmään löydät asiointipalvelun sivulta tämän linkin kautta.

Mitä avustuksia voin hakea?

Lisätietoja aluehallintoviraston nuorisotoimen avustuksista voit lukea AVIn nettisivuilta
tämän linkin kautta.