Avustukset

Aluehallintovirastoista haettavien avustusten hakeminen sähköisen asiointipalvelun kautta

Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät opetus- ja kulttuuritoimen alalla (kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimet) vuosittain avustuksia toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi. Syksyllä 2017 AVIt siirtyivät sähköiseen asiointiympäristöön avustusasioissa, kun ennen avustuksia perinteisesti haettiin paperi- ja pdf-lomakkeilla.

Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. henkilökohtainen verkkopankki tai esimerkiksi työpuhelimen mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi.

Myös hakemukseen liittyvät mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset lähetetään uuden sähköisen järjestelmän kautta. Hankkeiden päättyessä niiden tiliselvitykset ja raportit laaditaan järjestelmässä.

 

Opastusvideot

Koulutus järjestelmän käyttöön (koulutustilaisuuden tallenne): 
https://avi.adobeconnect.com/p1efhg48r8wn/  

ja sama video DreamBrokeri-sivulla, jos adopeconnect-video ei toimi: 
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/obtfi0eg

Lyhyet aihekohtaiset ohjevideot:

Avustuksen haku sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/4dxwfha9

Aiemmin tallennetun hakemuksen muokkaaminen:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/iptq4556

Aloitusilmoituksen tekeminen lasten- ja nuorten harrastustoiminnan avustusten osalta:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/ld8qoqzi

Muutoshakemuksen (jatkoaika, käyttötarkoituksen muutos) tekeminen sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/cwwafqn8

Loppuselvityksen laadinta sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/zw8mjnlr

Uuden asioijan lisääminen sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/jf2z2e3e

Täydennyspyyntöön vastaaminen sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/ud4sf2kx

Loppuselvityksen täydennyspyyntöön vastaaminen sähköisessä asiointipalvelussa:
https://dreambroker.com/channel/8b8ij4so/qdqr3khm

Lisää opastusta järjestelmään löydät asiointipalvelun sivulta tämän linkin kautta.

Ohjeita kootusti myös tällä sivulla: www.aviavustukset.fi/hakeminen/sahkoinen-asiointipalvelu

Mitä avustuksia voin hakea? 

Lisätietoja aluehallintoviraston nuorisotoimen avustuksista voit lukea AVIn nettisivuilta
tämän linkin kautta.

Tutustu myös aluehallintovirastojen uuteen aviavustukset.fi-sivustoon:
www.aviavustukset.fi

Valtakunnallisen Miljoonat jakoon webinaarin (24.10.) tallenne ja materiaalit:
www.aviavustukset.fi/materiaalit