Lappi NYT- nuorisotyön ytimessä

Mikä?

  • nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämishanke
  • lähtökohtana perusnuorisotyön merkityksen kirkastaminen
  • hanketta hallinnoi Tornion kaupungin nuorisotoimi
  • Lapin Aluehallintoviraston rahoittama 
  • hankkeessa mukana yhteensä 15 Lapin kuntaa sekä nuorisotyön koulutusta edustaa Peräpohjolan Opisto