Mallilomakkeita (Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke MYK) 

Pöytäkirjalomake helpottaa monialaisen kokouksen jäsentämistä. Siinä erilaiset kokouksessa tehdyt asiat jäsennetään omalle paikalleen. Tämä helpottaa ymmärtämään mitä on tehty ja päätetty. Sivustolla on myös esimerkkinä täytetty lomake.

Vuosiraporttilomake auttaa jäsentämään verkoston käynnissä olevia prosesseja. Siitä näkee, mitä on tehty, mitä ollaan tekemässä ja mihin tulokseen ollaan päästy.